Spotkanie rekrutacyjne odnośnie przyjęcia dziecka do naszego żłobka.

Jeżeli w naszych żłobkach jest wolne miejsce, to z listy rezerwowej dzwonimy do rodzica, aby umówić się na spotkanie rekrutacyjne w naszym żłobku. Spotkanie to ma na celu uświadomienie rodzica jak funkcjonuje nasz żłobek. Na takim spotkaniu rodzic ma możliwość zadawania pytań, zobaczenia warunków placówki, zapoznanie się z regulaminem, cennikiem oraz przeczytaniem umowy świadczenia usług żłobka w placówce. Na takim spotkaniu dyrektor ma możliwość poznania rodziców. Po przeprowadzonej rozmowie może stwierdzić, czy rodzice są świadomi swojej decyzji, a , co najważniejsze, czy są gotowi na rozłąkę z dzieckiem. Na spotkaniu rekrutacyjnym nie wystarczy chęć rodziców zapisania dziecka do naszego żłobka, ponieważ ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje  dyrektor żłobka. Jeżeli obie strony decydują się na współpracę, to od razu na spotkaniu zostaje podpisana umowa. Wymagamy od rodziców podjęcia decyzji na miejscu, w trakcie trwania spotkania, ponieważ znając cennik, warunki żłobka itd. tak naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać, a inni rodzice czekają na liście rezerwowej na takie spotkanie. Szanujmy swój czas i siebie wzajemnie. Na spotkaniu rekrutacyjnym rodzic przy podpisaniu umowy, uiszcza opłatę wpisowego gotówką w wysokości 200zł na środki higieniczne oraz dydaktyczne.

Zapraszamy !

Kategorie
Uncategorized

Opiekunka dziecięca w żłobku.

Zapotrzebowanie na żłobek jest ogromne. Żłobek jest potrzebny dla dzieci tak samo jak przedszkole, czy szkoła. W tych czasach żłobki są na porządku dziennym. Pragnę zwrócić uwagę, że w żłobkach mogą opiekować się dziećmi osoby tylko i wyłącznie odpowiednio wykwalifikowane, tak jak w przedszkolu, w szkole.  Osoba pragnąca opiekować się dziećmi w żłobku, nie mająca wyższego wykształcenia w odpowiednim kierunku kształcenia,  musi przejść odpowiedni, praktyczny  kurs opiekunki dziecięcej w żłobku lub w klubie dziecięcym.        

       W naszych żłobkach Panie opiekunki są wykwalifikowane w odpowiednim kierunku. Posiadają wyższe wykształcenie z pedagogiki.  Panie przez wiele lat uczyły się praktycznie i teoretycznie na uczelniach pedagogicznych, aby mogły pracować z dziećmi. Rodzice podejmujący współpracę z naszym żłobkiem już od samego początku powinni zaufać naszym Paniom. Współpraca z rodzicami w naszych żłobkach jest bardzo ważna. Nasze Panie mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, dużo empatii, są kreatywne, odpowiedzialne, zaangażowane w swoją pracę.  Wiedzą jak dziećmi się opiekować i jak dbać o ich bezpieczeństwo.
Panie opiekunki są uwielbiane przez dzieci.
W naszych placówkach wzajemny szacunek jest najważniejszy.                                        

Opiekunką/Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1. 3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Organizacja urodzin dziecka w naszym żłobku

Urodziny dziecka, to bardzo ważna uroczystość w naszym żłobku. Po konsultacji z rodzicami, organizujemy dziecku urodzinki. Wszystkie ozdoby, dodatki oraz prezent dla solenizanta/solenizantki zapewnia żłobek. Sala naszego żłobka zostaje ozdobiona balonami i girlandami. Stoliki są przyozdobione obrusami oraz pięknymi talerzykami. Rodzice przynoszą zdrowy poczęstunek dla dzieci. W czasie urodzin dziecka, śpiewamy piosenkę „Sto lat” oraz organizujemy wyjątkowe zabawy urodzinowe, ponieważ nasze Ciocie są po kursie „Animatora zabawy”. Podczas urodzin używamy baniek, chusty animacyjnej, balonów do naszych wyjątkowych zajęć. Urodzinki dziecka, są uwiecznione na zdjęciach, które rodzic może otrzymać na e-mail lub na pen-drive. Jest to wspaniała pamiątka, cudowne chwile, piękne wspomnienia.

Kategorie
Uncategorized

Koszt pobytu dziecka w prywatnym żłobku

         Prywatne żłobki oferują różne ceny w zależności od miasta, metrażu placówek, ilości zatrudnionego personelu. Niektóre miasta dofinansowują pobyt dziecka w takim żłobku. W naszym mieście od 2020 roku nie ma dotacji do żłobków z Urzędu Miasta. Warto zaznaczyć, że od 2022 roku w ZUS rodzic może złożyć wniosek o dotację do pobytu dziecka w żłobku w wysokości aż 400zł na jedyne lub pierwsze dziecko w rodzinie, natomiast Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych. 

 Czy w prywatne żłobki są drogie?

 To zależy od możliwości finansowych rodziców.  Z mojego punktu widzenia jako właściciela placówek prywatnych uważam, że cena jest adekwatna do jakości usług na wysokim poziomie i utrzymania żłobka, a teraz jeszcze przy dotacji  z ZUS oraz RKO, jak i 500 plus cena żłobka prywatnego jest bardzo korzystna dla wszystkich rodziców. W Żłobkach Malucha są małe grupy dzieci, wspaniała, profesjonalna opieka Pań z odpowiednim wykształceniem, różnorodne, tematyczne zajęcia każdego dnia, dodatkowe zajęcia sportowe, piękne wnętrza, organizujemy urodziny każdemu dziecku,  współpracujemy z profesjonalną fotografką Foto Venus Magdalena Ruda. Rodzice otrzymują wszelkie informacje dotyczące dziecka oraz Jego pobytu z każdego dnia. Podchodzimy do rodziców i dzieci indywidualnie. Znamy każde dziecko i Jego potrzeby.  Na ile to możliwe spełniamy różne prośby rodziców.  Dzieci w naszych placówkach mają zapewnione środki higieniczne i dydaktyczne.  Mają również możliwość zabawy z rówieśnikami, biorą udział w zajęciach plastycznych i ruchowych, które są wplatane w codzienne czynności, przez co dziecko w naturalny sposób opanowuje nowe umiejętności. Dzieci poznają nowe piosenki i tworzą wspaniałe prace plastyczne.  Z czasem Ciocie stają się dla dzieci bardzo ważne, a to dla nas największy sukces!        Żłobek prywatny kosztuje odpowiednio, by mógł funkcjonować na wysokim  poziomie oraz spełniać oczekiwania rodziców. Co roku wzrastają koszta i cena żłobków też będzie wzrastać. Rodzic przychodząc do prywatnego żłobka zna naszą ofertę i po rozmowie rekrutacyjnej podejmuje decyzję wraz z dyrektorem dotyczącą podpisania umowy. Pragnę uświadomić, niektórych rodziców, że czesne bez wyżywienia wynosi

➡️950zł,

warto przeliczyć, np. 20 dni robocze w miesiącu i możliwość pozostawienia dziecka pod nasza opieką do 10 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Po przeliczeniu cena za godzinę opieki nad dzieckiem w naszym żłobku wynosi:

➡️TYLKO 4zł i 75 gr.

Nasza cena jak na prywatny żłobek jest naprawdę korzystna.

Zapraszamy do zapisów !

Pozdrawiam serdecznie,

Dyrektor Żłobka,

mgr Karolina Ciernia