Kategorie
Uncategorized

Opiekunka dziecięca w żłobku.

Zapotrzebowanie na żłobek jest ogromne. Żłobek jest potrzebny dla dzieci tak samo jak przedszkole, czy szkoła. W tych czasach żłobki są na porządku dziennym. Pragnę zwrócić uwagę, że w żłobkach mogą opiekować się dziećmi osoby tylko i wyłącznie odpowiednio wykwalifikowane, tak jak w przedszkolu, w szkole.  Osoba pragnąca opiekować się dziećmi w żłobku, nie mająca wyższego wykształcenia w odpowiednim kierunku kształcenia,  musi przejść odpowiedni, praktyczny  kurs opiekunki dziecięcej w żłobku lub w klubie dziecięcym.        

       W naszych żłobkach Panie opiekunki są wykwalifikowane w odpowiednim kierunku. Posiadają wyższe wykształcenie z pedagogiki.  Panie przez wiele lat uczyły się praktycznie i teoretycznie na uczelniach pedagogicznych, aby mogły pracować z dziećmi. Rodzice podejmujący współpracę z naszym żłobkiem już od samego początku powinni zaufać naszym Paniom. Współpraca z rodzicami w naszych żłobkach jest bardzo ważna. Nasze Panie mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, dużo empatii, są kreatywne, odpowiedzialne, zaangażowane w swoją pracę.  Wiedzą jak dziećmi się opiekować i jak dbać o ich bezpieczeństwo.
Panie opiekunki są uwielbiane przez dzieci.
W naszych placówkach wzajemny szacunek jest najważniejszy.                                        

Opiekunką/Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1. 3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Kategorie
Uncategorized

Koszt pobytu dziecka w prywatnym żłobku

         Prywatne żłobki oferują różne ceny w zależności od miasta, metrażu placówek, ilości zatrudnionego personelu. Niektóre miasta dofinansowują pobyt dziecka w takim żłobku. W naszym mieście od 2020 roku nie ma dotacji do żłobków z Urzędu Miasta. Warto zaznaczyć, że od 2022 roku w ZUS rodzic może złożyć wniosek o dotację do pobytu dziecka w żłobku w wysokości aż 400zł na jedyne lub pierwsze dziecko w rodzinie, natomiast Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych. 

 Czy w prywatne żłobki są drogie?

 To zależy od możliwości finansowych rodziców.  Z mojego punktu widzenia jako właściciela placówek prywatnych uważam, że cena jest adekwatna do jakości usług na wysokim poziomie i utrzymania żłobka, a teraz jeszcze przy dotacji  z ZUS oraz RKO, jak i 500 plus cena żłobka prywatnego jest bardzo korzystna dla wszystkich rodziców. W Żłobkach Malucha są małe grupy dzieci, wspaniała, profesjonalna opieka Pań z odpowiednim wykształceniem, różnorodne, tematyczne zajęcia każdego dnia, dodatkowe zajęcia sportowe, piękne wnętrza, organizujemy urodziny każdemu dziecku,  współpracujemy z profesjonalną fotografką Foto Venus Magdalena Ruda. Rodzice otrzymują wszelkie informacje dotyczące dziecka oraz Jego pobytu z każdego dnia. Podchodzimy do rodziców i dzieci indywidualnie. Znamy każde dziecko i Jego potrzeby.  Na ile to możliwe spełniamy różne prośby rodziców.  Dzieci w naszych placówkach mają zapewnione środki higieniczne i dydaktyczne.  Mają również możliwość zabawy z rówieśnikami, biorą udział w zajęciach plastycznych i ruchowych, które są wplatane w codzienne czynności, przez co dziecko w naturalny sposób opanowuje nowe umiejętności. Dzieci poznają nowe piosenki i tworzą wspaniałe prace plastyczne.  Z czasem Ciocie stają się dla dzieci bardzo ważne, a to dla nas największy sukces!        Żłobek prywatny kosztuje odpowiednio, by mógł funkcjonować na wysokim  poziomie oraz spełniać oczekiwania rodziców. Co roku wzrastają koszta i cena żłobków też będzie wzrastać. Rodzic przychodząc do prywatnego żłobka zna naszą ofertę i po rozmowie rekrutacyjnej podejmuje decyzję wraz z dyrektorem dotyczącą podpisania umowy. Pragnę uświadomić, niektórych rodziców, że czesne bez wyżywienia wynosi

➡️950zł,

warto przeliczyć, np. 20 dni robocze w miesiącu i możliwość pozostawienia dziecka pod nasza opieką do 10 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Po przeliczeniu cena za godzinę opieki nad dzieckiem w naszym żłobku wynosi:

➡️TYLKO 4zł i 75 gr.

Nasza cena jak na prywatny żłobek jest naprawdę korzystna.

Zapraszamy do zapisów !

Pozdrawiam serdecznie,

Dyrektor Żłobka,

mgr Karolina Ciernia